مختصری از شرکتـــــــــ..

slide1

slide2
***.

برخی از سرویس های شرکت :
        Wireles (اینترنت پرسرعت بی سیم)
        ADSL (اینترنت پر سرعت)
        سرویس IN (اینترنت Dialup بدون نیاز به Username و Password)
        سرویس Dialup
        طراحی و برنامه نویسی وب سایت